Reklamace nebo vrácení zboží

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ:

Podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku máte jako kupující(soukromá osoba),(neplatí pro objednávky na IČ) možnost odstoupit do 14 dní od uzavření kupní smlouvy bez udání důvodu

Jestliže tedy zjistíte po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost zásilku bez uvedení důvodu vrátit.

Zboží nám zašlete zpět, přiložte pořizovací doklad, průvodní dopis s informací, že se jedná o vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě.

Připište i číslo Vašeho účtu. Příslušnou částku Vám zašleme zpět na účet.

Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, můžeme uplatnit vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Tedy snížit vracenou částku o hodnotu ekvivalentní poškození nebo opotřebení.
Od smlouvy nemůže kupující odstoupit dle § 53 odst. 8 u zboží dle bodů: 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Zboží zasílejte pouze doporučeně, nikoliv dobírkou, na adresu:

JAKUB HVÍZDAL, Lieberzeitova 26, 614 00, BRNO


Máte-li jakýkoliv jiný problém se zbožím - např. zvolili jste špatnou velikost prstenu a je po lhůtě 14 dnů, ale zboží je nepoškozené a nepoužívané, obraťte se na nás - nalezneme řešení (standardně Vám zboží vyměníme za jiný model nebo správnou velikost) - tato služba může být zpoplatněna.

ZDE je k dispozici vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ:

 Veškeré zboží zakoupené v e-shopu Grandstyl.cz má záruční dobu 2 roky, u některých značek hodinek je prodloužená záruka na hodinový strojek, toto je uvedeno vždy u daného produktu nebo na faktuře.

Postup reklamace:

1.Informace o závadě na e-mail: obchod@grandstyl.cz nebo písemně na adresu sídla - stručný popis závady + telefonický

kontakt, číslo objednávky, číslo faktury, typ produktu.

2.Reklamační technik Vás bude kontaktovat v nejbližší možné lhůtě.

3.Zaslání reklamovaného produktu (vždy kompletní balení) na adresu Jakub Hvízdal, Lieberzeitova 26, 614 00, Brno

Doporučujeme zásilku pojistit!

!!!Pozor zboží nezasílejte na dobírku - tyto balíky nebudou převzaty a budou zaslány zpět na Vaši adresu!!!

4.Po zjištění závady bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový kus. V případě, že daný kus nebude

možné opravit a již nebude dostupný, bude dodána adekvátní náhrada nebo vráceny peníze.

5.Na vyřešení reklamace je zákonem stanovená lhůta 1 měsíc.

Zde je k dispozici formulář pro uplatnění reklamace.

ZÁRUKA U HODINEK SE NEVZTAHUJE NA:

  • baterii hodinek (po domluvě je výměna baterie možná)
  • poškození pouzdra hodinek nebo řemínku 
  • ztrátu šroubků sloužících k upevnění řemínku k pouzdru
  • vypadnuté kamínky nebo krystaly
  • poškození nebo prasknutí skla
  • poškození vzniklá důsledkem nesprávného užívání, nedostatečné péče o hodinky, nárazů, nehod, běžného užívání a zacházení
  • poškození vzniklá vodou, pokud nejde o hodinky určené k potápění s minimální vodotěsností 100M
  • prasknutí keramiky u hodinek s keramickým pouzdrem nebo řemínkem
  • opotřebení kožených řemínků nebo řemínků z jiného materiálu

V každém případě se snažíme vyřešit veškeré závady hodinek, pokud je to v našich silách

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.